top of page

UPWOOD

UZZINĀT VAIRĀK

Home: Приветствие

Erasmus+ KA2 projekts

Projekta ilgums: Oktobris 2019 - Aprīlis 2022

UPWOOD veido stratēģisko partnerību, lai uzlabotu darba vidē balstīto (DVB) profesionālo izglītību un apmācības (PIA), izstrādājot un padarot par pieejamiem izglītības resursus, lai atbildētu uz pašreizējo un nākotnes pieprasījumu pēc profesionālām prasmēm energoefektīvas un inovatīvas kokapstrādes praksēs būvniecībā.

Mērķa grupas

  • PIA un DVB mācību sniedzēji

  • Būvniecības nozares darba devēji

  • PIA programmu mācekļi būvniecības nozarē

  • PIA varas iestādes un  karjeras attīstības atbalsta organizācijas

  • Nozares pārstāvji un politikas veidotāji

bottom of page