top of page
Якорь 1

3. perioda progress

Galvenais uzdevums, ko šajā pusgadā veica visi partneri, bija vērsts uz UPWOOD mācību materiālu izstrādi un pabeigšanu UPWOOD Atvērtajiem mācību resursiem. Visi partneri ir daudz strādājuši, lai izstrādātu mācību vienības, pamatojoties uz defnētajiem mācību rezultātiem saskaņā ar UPWOOD mērķiem. UPWOOD mācību programma sastāv no četrām mācību vienībām, kas izveidotas pēc Eiropas ECVET tīkla noteiktajiem kritērijiem. Katra mācību vienība sastāv no lekciju piezīmju apkopojuma, prezentāciju slaidiem un novērtēšanas materiāliem, tādiem kā biežāk uzdotie jautājumi, jautājumi ar atbilžu variantiem un gadījumu izpēte.

Tāpat partneri uzsāka darbu pie 3. intelektuālā iznākuma "UPWOOD tiešsaistes apmācības scenāriji", koncentrējoties uz novērtēšanas metodoloģijas izstrādi. Uz spēlēm balstīta mācīšanās ir novatoriska apmācību metode, kas izmanto spēļu piedāvāto izglītības potenciālu, lai veicinātu darba vidē balstīto mācību procesus.

Metodoloģijā ir aprakstīta apmācības scenāriju izglītojošā vērtība darba vidē balstītās mācībās (DVB) tieši būvniecības jomā, pasniedzēju lomas un pienākumi, UPWOOD apmācības scenāriju mācību dizains, mācību scenāriju satura specifikācijas, tehniskās prasības un platformas specifikācijas.

Visi izstrādātie mācību materiāli ir pieejami sadaļā "Galvenie rezultāti".

170.jpg
bottom of page