top of page

Pirmā tikšanās Grācā, Austrijā

2019. gada novembrī Grācā, Austrijā, notika pirmā projekta partneru sanāksme, lai pārrunātu projekta plānu un pārliecinātos, ka visiem partneriem ir vienota izpratne par projektu un viņu lomām tajā. Partneriem bija iespēja prezentēt savas organizācijas un iepazīties ar katra partnera specializācijas profiliem.

 

Īpaši tika noteikts apmācības kursa vienots redzējums, saskaņotas galvenās aktivitātes, kā arī sadalīti turpmākie uzdevumi. Sīki tika apspriestas arī projekta vadības un atskaišu sagatavošanas procedūras, budžeta sadalījums un projekta īstenošanas grafiks.

 

Turklāt partneri apmeklēja būvlaukumu Grācā, kur tiek būvētas daudzstāvu koka ēkas, lai kalpotu kā sabiedriskās un dzīvojamās mājas.

 

Nākamā partneru tikšanās notiks Valensijā 2020. gada jūnijā.

IMG_1862.jpg
bottom of page