Projekta aktualitātes

170.jpg

Svarīgākie notikumi no pirmā projekta perioda.

64857.jpg

3. projekta tikšanās notika tiešsaistē. Tajā tika sniegts pārskats par paveikto un paredzētām aktivitātēm.