Projekta aktualitātes

IMG_1858.jpg

Pirmā projekta tikšanās ar mērķi apspriest kopīgo izpratni par projektu.

170.jpg

The highlights from the second project period.

170.jpg

Svarīgākie notikumi no pirmā projekta perioda.

64857.jpg

The 2nd project meeting had to be held online.

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Kontakti:

Mag. Visnja Koscak

Holzcluster Steiermark GmbH

T +43 (0) 316 - 58 78 50 - 220  

Koscak@holzcluster-steiermark.at

© UPWOOD projekts