top of page

1. perioda progress

Projekta pirmajos mēnešos, balstoties uz EXELIA izstrādāto metodoloģiju ar visu partneru ieguldījumu, tika izveidota tiešsaistes aptauja, lai identificētu prasmju, zināšanu un kompetenču kopumu, kas būvniecības nozares DVB izglītojamajiem ir nepieciešami, lai realizētu energoefektīvās kokapstrādes metodes.

 

Turklāt partneri veica izpēti par attiecīgajām būvniecības nozares mācību praksēm savā valstī, lai noteiktu prasmju piedāvājuma tendences.

 

Balstoties uz savākto informāciju, tiek izstrādāts UPWOOD mācību rezultātu pārskats.
 

170.jpg
bottom of page