top of page
Якорь 1

2. perioda progress

Pēdējo projekta mēnešu laikā partneri ir apzinājuši mācību vienības UPWOOD atvērtajiem izglītības resursiem. Mācīšanās rezultāti,  balstoties uz pirmajā semestrī veikto pētījuma un aptaujas rezultātiem, ir grupēti mācību vienībās, kas apvieno prasmju, zināšanu un kompetenču kopumu, identificētu kā pieprasītu būvniecības nozarē.

Mācību vienības ir radītas, ievērojot Eiropas ECVET tīkla noteiktos kritērijus, un katram ir precizētas specifikācijas: nosaukums, mācību vienības satura tēmu saraksts, mācību mērķi, priekšnoteikumi, mācību materiālu daudzums (lekciju piezīmes, prezentācijas, gadījumu izpēte, BUJ), plānotais mācību moduļa ilgums un atsauces.

170.jpg
bottom of page