top of page

2. projekta tikšanās

Projekta otro sanāksmi bija paredzēts organizēt UPV Valensijā, taču globālās pandēmijas COVID-19 izraisītās situācijas dēļ tā bija jāorganizē tiešsaistē 2020. gada 20. maijā.

Partneri pievērsās intelektuālajiem rezultātiem O1 un O2 un galvenokārt koncentrējās uz uzdevumu O2-T1 “Mācību rezultātu apvienošana mācību vienībās”, kas tika pilnveidots, ņemot vērā visu partneru viedokļus. Tika prezentēti un apspriesti definētie UPWOOD mācību rezultāti, pamatojoties uz aptaujas rezultātiem un pirmajā semestrī veikto pētījumu. Tika pārrunātas arī idejas un pieejas attiecīgo rezultātu apvienošanai mācību vienībās un izstrādāta struktūra.

Tikšanās laikā tika pārrunātas iespējamās darba plāna novirzes atkarībā no globālās situācijas, un tika secināts, ka nekādi īpaši šķēršļi nekavēs projekta īstenošanu.

Tika pārskatīti visi veicamie uzdevumi un ieplānota nākamā sanāksme. Neskatoties uz dalībnieku entuziasmu tikties Liepājā (Latvija), nākamā tikšanās būs jāorganizē tiešsaistē.

64857.jpg
bottom of page