top of page
Якорь 1
Якорь 2

3. projekta tikšanās

Sākotnēji bija plānots, ka trešā UPWOOD projekta tikšanās notiks Liepājā, Latvijā, 2020. gada rudenī. Tomēr globālās epidemioloģiskās situācijas dēļ tikšanās tika organizēta tiešsaistē 2020. gada 17. novembrī.

Tikšanās laikā partneri pārrunāja galvenās aktivitātes, kas ir īstenojamas 3. semestrī, kā arī apkopoja paveikto. Tika prezentēts UPWOOD apmācību kursa mācību materiālu izstrādes statuss, atgādinot vērtīgos punktus, kas jāņem vērā, piegādājot materiālus. Tika prezentēta pasniedzēja rokasgrāmatas koncepcija, tās sākotnējs struktūras un satura redzējums. Turklāt partneri pārrunāja nākamās projekta aktivitātes darba kārtību, kuras mērķis ir izstrādāt apmācības scenārijus. Tika piedāvāta arī tiešsaistes rīka koncepcija, kuru projekts izmantotu izstrādātajiem virtuālajiem scenārijiem.

Partneriem bija iespēja sanāksmē klausīties pieaicināta eksperta, MiTek Industries AB filiāles vadītāja Intara Dicmaņa, prezentāciju, kas sniedza ieskatu koka kopņu ražošanas nozarē Latvijā un iepazīstināja ar nozares tendencēm un trūkumiem.

UPWOOD PM3 Photo 1.png
bottom of page